รับสืบทรัพย์ และบังคับคดีตามคำพิพากษา,บริการ สืบทรัพย์ บังคับคดี

หากคุณมีปัญหาเหล่านี้

 • ชนะคดีแล้ว ไม่ได้รับชำระหนี้ตามคำพิพากษา
 • อยากสืบทรัพย์และบังคับคดีลูกหนี้แต่ไม่อยากเสี่ยงเรื่องเงินค่าว่าจ้างก่อน
 • ทนายความเดิม ไม่รับงานบังคับคดี
 • ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้

ติดต่อเรา

 รับสืบทรัพย์ และบังคับคดีตามคำพิพากษา,บริการ สืบทรัพย์ บังคับคดี โดยทนายคมศักดิ์ สุคม

รับสืบทรัพย์ และบังคับคดีลูกหนี้ตามคำพิพากษา,บริการ สืบทรัพย์ บังคับคดี โดยทนายคมศักดิ์ สุคม

การบังคับคดีลูกหนี้ตามคำพิพากษา

ประเภทของการบังคับคดี

 • การยึดทรัพย์ของลูกหนี้
 • การอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ง
 • การขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี็
 • การบังคับขับไล่,รื้อถอน
 • อื่นๆ เช่น การห้ามชั่วคราว

การสืบทรัพย์สินของลูกหนี้

ค่าใช้จ่ายในการสืบทรัพย์

อัตราค่าดำเนินงานการสืบทรัพย์ และบังคับคดีตามคำพิพากษา แล้วแต่เนื้องานและการตกลงกันครับ

ติดต่อเพื่อว่าจ้าง สืบทรัพย์ และบังคับคดีตามคำพิพากษา

โทร.0830262826

email: komsaksukom@gmail.comOct 28, 2021