ทนายเอ๊กซ์.com

รับสืบทรัพย์ และบังคับคดีตามคำพิพากษา,บริการ สืบทรัพย์ บังคับคดี

การบังคับคดีตามคำพิพากษา

การสืบทรัพย์สินของลูกหนี้

อัตราค่าดำเนินงานการสืบทรัพย์ และบังคับคดีตามคำพิพากษา แล้วแต่เนื้องานและการตกลงกันครับ

โทร.0830262826