ประวัติของนายคมศักดิ์ สุคม

นายคมศักดิ์ สุคม
อาชีพ ทนายความ,นักลงทุน
เกิด 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2518
บิดาชื่อ นายประสิทธิ์ สุคม
มารดาชื่อ นางครองทิพย์ สุคม
มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้งหมด 3 คน
1.นายคมศักดิ์ สุคม
2.นายประเปรียว สุคม
3.นายโดม สุคม
จังหวัดเกิด นครพนม
อำเภอเกิด ธาตุพนม
ศาสนา พุทธ
ประวัติการศึกษา
ชั้นประถม โรงเรียนบ้านธาตุน้อย-ศรีบุญเรือง(โรงเรียนประชามิตรวิทยา)
ชั้นมัธยมต้น ม.1 ถึง ม.3 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
ชั้นมัธยมปลาย ม.4 ถึง ม.6 โรงเรียนธาตุพนม
ปริญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญาโท นิติศาสตร์บมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ด้านครอบครัว
แต่งงานกับ นางรพินทร์พร สุคม และมีบุตรด้วยกันทั้งหมด 2 คน
1.นางสาวนิสากร สุคม
2.เด็กชายปาณัท สุคม
บุคคลต้นแบบ
วอร์เรน บัฟเฟตต์
สื่อสังคมออนไลน์
facebook
twitter