www.ทนายเอ๊กซ์.com

5 ม.5 ต.พระกลาทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

เกี่ยวกับสำนักงาน

สายตรงทนายเอ๊กซ์ โทร. 0858531000

สำนักงานทนายความคมศักดิ์ สุคม ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ ๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณี ๔๘๑๑๐ หมายเลขโทรศัพท์ 0858531000 , 0910760310 อีเมล komsaksukom@gmail.com ทนายความ คมศักดิ์ สุคม หมายเลขประจำตัวทนายความเลขที่ 1844/2542 ว่าความมาแล้ว 15 ปี
รับว่าความทั้งคดีอาญา คดีแพ่ง คดีแรงงาน คดีปกครอง คดีอาญาในชั้นสอบสวน รับประกันตัวผู้ต้องหา รับว่าความคดียาเสพติดต่างๆเช่น คดีเสพยาเสพติด คดีครอบเมทเอมเฟตามีน(ยาบ้า) คดีครอบครองเมทเอมเฟตามีน(ยาบ้า)เพื่อจำหน่าย คดีครอบครองเมทเอมเฟตามีน(ยาบ้า)เพื่อจำหน่ายและจำหน่าย คดีนำเข้าเมทเอมเฟตามีน รับว่าความคดีหย่า คดีหย่าและแบ่งสินสมรส คดีร้องขอจัดการมรดก คดีแบ่งทรัพย์มรดก คดียักยอกทรัพย์มรดก คดีกู้ยืม คดีจำนอง คดีละเมิดเรียกร้องค่าเสียหาย ร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตรโดยชอบด้วยกฏหมาย ฯลฯ
ด้านอื่นๆ เป็นกรรมการสภาทนายความจังหวัดนครพนม,ทนายความนครพนม,ทนายนครพนม (ปัจจุบัน)

การศึกษา

อื่นๆ


ผ่านการอบรบทนายความอาสา (ปัจจุบันไม่ได้ปฎิบัติหน้าในส่วนนี้แล้วเนื่องจากภาระกิจเยอะ) id line 0990765741

แผนที่ตั้งสำนักงาน


แบบฟรอมที่ใช้บ่อย

คำแถลงขอคัดถ่ายเอกสาร