ทนายความ คมศักดิ์ สุคม(ทนายเอ๊กซ์)

รับว่าความทั่วราชอาณาจักร

บริการของเรา

 • รับว่าความคดีมรดก 
 • คดีแบ่งทัพย์มรดก
 • คดีร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก
 • รับว่าความคดีครอบครัว
 • คดีเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร 
 • รับว่าความคดีกู้ยืม
 • รับว่าความคดีอาญา 
 • คดียาเสพติด
 • คดีรับรองบุตร
 • คดีหย่า
 • คดีแบ่งสินสมรส
 • คดีเช่าซื้อ
 • คดีจ้างทำของ
 • คดีแรงงาน
 • คดีล้มละลาย 
 • คดีภาษี
 • รับร่างสัญญาติดตามหนี้
 • บังคับคดีตามกฎหมาย
 • ทำพินัยกรรม 
 • สืบทรัพย์ 

ที่เกี่ยวข้อง

เป็นกรรมการสภาทนายความ

จังหวัดนครพนมเกียรติบัตร จากสภาทนายความจังหวัดนครพนม

สำนักงานทนายความคมศักดิ์ สุคม ตั้งอยู่เลขที่ ๕ หมู่ที่๕ ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษรณี 48110 โทร.0830262826 หรือ 0864426673

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ใบอนุญาตทนายความเลขที่1844/2542 ประสบการณ์ในการเป็นทนายความมากกว่า17ปี ปริญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหงหลักสูตรวิชาว่าความของสำนักอบรม วิชาว่าความแห่งสภาทนายความรุ่นที่ 15ปริญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหงอื่นๆ ผ่านการอบรบทนายความอาสา (ปัจจุบันไม่ได้ปฎิบัติหน้าในส่วนนี้แล้วเนื่องจากภาระกิจเยอะ)