ทนายเอ๊กซ์.com

ทนายความคมศักดิ์ สุคม หรือ ทนายเอ๊กซ์

ทนายความคมศักดิ์  สุคม หรือ ทนายเอ๊กซ์  width=

การศึกษาและสบการณ์การทำงาน


ประสบการณ์ว่าความมาแล้ว 23 ปี ใบอนุญาตทนายความเลขที่ 1844/2542
ปริญาตรี นิติศาสตร์ บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญาโท นิติศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประกาศนียบัตร วิชาว่าความ รุ่นที่ 15