หน้าหลัก

บริการของสำนักงานทนายความคมศักดิ์ สุคม

 • รับว่าความคดีมรดก
 • คดีแบ่งทัพย์มรดก
 • คดีร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก
 • รับว่าความคดีครอบครัว
 • คดีเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร
 • รับว่าความคดีกู้ยืม
 • รับว่าความคดีอาญา
 • คดียาเสพติด
 • คดีรับรองบุตร
 • คดีหย่า
 • คดีแบ่งสินสมรส
 • คดีเช่าซื้อ
 • คดีจ้างทำของ
 • คดีแรงงาน
 • คดีล้มละลาย
 • คดีภาษี,วางแผนภาษีอากร,ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร
 • รับร่างสัญญาติดตามหนี้
 • บังคับคดีตามกฎหมาย
 • ทำพินัยกรรม
 • รองรับการฟ้องคดี Efilling
 • สืบทรัพย์ บังคับคดีตามคำพิพากษา